Πέμπτος συνεχόμενος Διαγωνισμός

Αναρτήθηκε απο Pakketo 02/12/2016 30 Σχόλιο(α) Νέα,Έπιπλα εσωτερικού χώρου,

5 ος διαγωνισμός #pakketo

Ένας τυχερός θα πάρει δώρο το πουφ Eco της φωτογραφίας! Αν θέλεις να είσαι εσύ ο τυχερός, πάρε μέρος στον διαγωνισμό κάνοντας α) Like στο page Pakketo αν δεν έχεις κάνει, β) share το post του διαγωνισμού και γ) comment συμπληρώνοντας τη φράση «Θέλω το πουφ_________»! 

[Μετά από κλήρωση θα αναδειχθεί ένας τυχερός. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την

Κυριακή 12/12/2016 Δεκεμβρίου]

 

 

 

Όροι Συμμετοχής_Διαγωνισμού «Διαγωνισμός – Πουφ πολυθρόνα Eco υφασμάτινο 100%»

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία PAKKETO I.K.E (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός – Πουφ πολυθρόνα Eco υφασμάτινο 100%» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «pakketo», https://www.facebook.com/pakketo.online/

 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18χρονών.

 

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την  05/12/2016 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»),έως και τις 11/12/2016, ώρα 17:00 μ.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα (https://www.facebook.com/pakketo.online/ ), comment & Share στο ποστ του διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

6.Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 1(ένας/μία) τυχερός/ή νικητής/τρια θα κερδίσει μια «Πουφ πολυθρόνα Eco υφασμάτινο 100%».

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

 

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.  Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή στις 12/12/2016 στις 15:00 το απόγευμα. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

 

9.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/pakketo.online/).

 

11.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.

 

12.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

14.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

30 Σχόλιο(α)

Athanasia-Sasa Moutlia:
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ!! ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ !!

Αννα Βαλιανατου:
05/12/2016, 11:01:50 AM, Facebook
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΚΑ:
05/12/2016, 11:51:47 AM
Απάντηση

τελειο δωρο , ευχαριστουμε πολυ , το θελω να το βαλω διπλα στο τζακι μου !!!!!!!!

ΣΟΦΙΑ ΔΟΥΚΛΗ:
05/12/2016, 03:16:11 PM
Απάντηση

Βάνα Νικολάου:
05/12/2016, 03:32:05 PM, vana nikolaou
Απάντηση

Ωραίο δώρο!

Θεόδωρος Βασιλειάδης:
05/12/2016, 04:08:06 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού για το πουφ.

Μαρινα λακιωτη:
05/12/2016, 09:05:34 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τόυς όρους του διαγωνισμού

ΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΟΠΙΤΑ:
05/12/2016, 09:08:16 PM, 6907194918
Απάντηση

ευχαριστούμε που τελειο δωρο!!!!

ΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΟΠΙΤΑ:
05/12/2016, 09:10:09 PM, Pakketo.com.
Απάντηση

ευχαριστουμε πολύ ωραιο δωρο!!!!

Σερτάν:
05/12/2016, 09:12:04 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού. Ευχαριστούμε πολύ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΑΝΗΣ:
05/12/2016, 09:24:42 PM
Απάντηση

τελειο και χουχουλιαρικο το πουφ,αποδεχομαι τους ορους

Γεωργια:
05/12/2016, 10:59:59 PM
Απάντηση

τελειο δωρο!!!!

Μαρία Μωραϊτη:
06/12/2016, 01:37:14 AM, Facebook
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΙΖΗΣ:
06/12/2016, 09:06:54 AM, FACEBOOK
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΞΥΔΕΑ:
06/12/2016, 09:08:03 AM, FACEBOOK
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους

Τανια Καραμανη:
06/12/2016, 09:58:26 AM, www.facebook.com/SoraGoldfishh
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού για το πουφ.

Αris Garinis:
06/12/2016, 06:17:01 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού.

ioannis patronis:
06/12/2016, 06:21:14 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Χριστίνα:
06/12/2016, 06:51:07 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Lemonia Vola:
07/12/2016, 02:05:23 AM, facebook
Απάντηση

«Θέλω το πουφ...για να μην κάνω ουφφφφφ»! Υπέροχο δώρο!!! Μακάρι να είμαι η τυχερή!!!! ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !!!!!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ:
07/12/2016, 12:50:03 PM, PAKKETO
Απάντηση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!!

Κατερίνα Μωραϊτη:
07/12/2016, 04:04:34 PM, Facebook
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Μαιρη Σαμιωτη:
Απάντηση

Υπέροχο το δώρο σας και αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμου!! Καλές γιορτές με υγεία!!!

Μαρία Πάπαρη:
08/12/2016, 07:55:59 PM
Απάντηση

Πόσο τέλειoooooooooooo δώρo✦✦✦✦✦✦ Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία❣❣❣❣❣❣❣ Να είστε καλά,καλές γιορτές με υγεία και ειρήνη❣❣❣❣❣❣❣

EFI HATZIRIZOY:
08/12/2016, 11:28:44 PM, FACEBOOK
Απάντηση

EYXARISTOYME PARA POLY!TELEIO DWRO!

Μαρια Τσουκαλα:
09/12/2016, 12:25:18 PM
Απάντηση

Αποδεχομαι τους όρους του διαγωνισμού

ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ ΒΟΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ:
09/12/2016, 01:24:10 PM
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευαγγελία Βλαχου:
10/12/2016, 01:49:45 PM
Απάντηση

Τελειααααα ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι αυτό το δωράκι!!!!

ΒΑΣΙΛΗΣ:
10/12/2016, 04:53:22 PM
Απάντηση

ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ !!

Μαριανθη Σιαφαλου:
12/12/2016, 02:06:37 AM
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους ! ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ ΘΕΛΩ ΤΟ ΠΟΥΦ !!

Καταχώρησε το σχόλιο σου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Pakketo 03/07/2017 114
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι

Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι "Nevil" #pakketo

Pakketo 24/03/2017 125
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina»  #pakketo

Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina» #pakketo

Pakketo 13/03/2017 143
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Pakketo 10/04/2017 94
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Pakketo 28/04/2017 68
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ