Διαγωνισμος: Έπιπλο τηλεόρασης five tv

Αναρτήθηκε απο Pakketo 10/02/2017 64 Σχόλιο(α) Νέα,Έπιπλα εσωτερικού χώρου,

Έπιπλο τηλεόρασης five tv #pakketo

Ποιος θα κερδίσει το έπιπλο τηλεόρασης της φωτογραφίας; Πάρε μέρος στον διαγωνισμό κάνοντας α) Like στο page Pakketo αν δεν έχεις κάνει, β) share το post του διαγωνισμού και γ) comment συμπληρώνοντας τη φράση

«Αν κερδίσω το έπιπλο τηλεόρασης της φωτογραφίας θα βλέπω_________»! 

[Μετά από κλήρωση θα αναδειχθεί ένας τυχερός. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται....]

contest-tvstand-five

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία PAKKETO I.K.E (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Έπιπλο τηλεόρασης five tv» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «pakketo», https://www.facebook.com/pakketo.online/

 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18χρονών.

 

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 13/02/2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»),έως και τις 26/02/2017, ώρα 17:00 μ.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα (https://www.facebook.com/pakketo.online/ ), comment & Share στο ποστ του διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

6.Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 1(ένας/μία) τυχερός/ή νικητής/τρια θα κερδίσει μια «Έπιπλο τηλεόρασης five tv».

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

 

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.  Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή στις 27/02/2017 στις 15:00 το απόγευμα. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

 

9.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/pakketo.online/).

 

11.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.

 

12.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

14.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

64 Σχόλιο(α)

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ:
13/02/2017, 09:55:23 AM
Απάντηση

Υπεροχο δωρο σας ευχαριστουμε!Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου

Saviolaki Evaggelia:
23/02/2017, 08:16:03 PM

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμου!Ευχαριστούμε!!

Παρασκευή Παντελιδου:
13/02/2017, 10:01:14 AM
Απάντηση

Αν κερδίσω το έπιπλο τηλεόρασης της φωτογραφίας θα βλέπω τηλεόραση ακατάπαυστα.

ΣΟΦΙΑ ΔΟΥΚΛΗ:
13/02/2017, 10:23:52 AM
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους

Βασω Λυμπερ:
13/02/2017, 07:55:45 PM

Αποδέχομαι τους όρους!!!!

Νουλα:
13/02/2017, 10:31:53 AM
Απάντηση

Like!!

ΒΑΣΙΑ ΚΟΚΚΟΤΑ:
13/02/2017, 10:42:16 AM, Bασια Κοκκοτα
Απάντηση

ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΩ ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ...............ΘΑ ΒΛΕΠΩ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΟΥ.

μαρια καλλιανιδου:
13/02/2017, 10:45:40 AM
Απάντηση

τελειο δωρο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΚΑ:
13/02/2017, 11:19:14 AM
Απάντηση

Αν κερδισω το επιπλο της τηλεορασης θα βλεπω τις αγαπημενες μου ξενες σειρες με τους φιλους μου , εχουμε τα ιδια γουστα !!!!!!

Σεναντα Τσάκα:
13/02/2017, 11:54:13 AM, nadatsaka@hotmail.com
Απάντηση

Αν κερδίσω το έπιπλο τηλεόρασης της Φωτογραφίας θα βλεπω παιδικα με τον.μικρο μου πρίγκιπα ευχαριστούμε πολύ

Πανος Τσιαρος:
13/02/2017, 12:10:28 PM
Απάντηση

Αν κερδισω το επιπλο τηλεορασης θα βλεπω ξενες σειρες !!!!

Ελένη Μηλιώνη:
Απάντηση

«Αν κερδίσω το έπιπλο τηλεόρασης της φωτογραφίας θα βλέπω ταινίες και σειρές όλη μέρα στην τηλεόραση, που θα βρίσκεται πάνω σε ένα τόσο φινετσάτο και μοντέρνο έπιπλο»!!Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου!

ΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΟΠΙΤΑ:
13/02/2017, 12:24:23 PM, pakketo
Απάντηση

ευχαριστούμε πολύ!!!

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:
13/02/2017, 01:00:00 PM
Απάντηση

τελειο χρώμα και εργονομικο σχήμα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:
13/02/2017, 01:01:25 PM, like
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους

Ρία:
13/02/2017, 01:17:17 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τον πανέμορφο διαγωνισμό σας που μας δίνετε την ευκαιρία και την δυνατότητα....!!!!

Olesia:
13/02/2017, 01:18:59 PM, Fotiou
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ !!!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΟΓΛΟΥ:
13/02/2017, 01:32:53 PM, www.facebook.com
Απάντηση

Αν κερδίσω το έπιπλό τηλεόρασης της φωτογραφίας θα βλέπω όλη μέρα τηλεόραση!!!!!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ:
13/02/2017, 02:22:12 PM, FB
Απάντηση

ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΩ ΘΑ ΒΛΕΠΩ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ COSMOTE TV ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ !!!! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!!!

ΧΑΡΑ ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ:
13/02/2017, 02:23:44 PM
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!!!!!

αγγελική Παρασκευοπούλου:
13/02/2017, 03:13:32 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ:
13/02/2017, 03:35:23 PM, 6972294275
Απάντηση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!

Δήμητρα Αλαμάνη:
Απάντηση

Αποδέχομαι τους ορους του διαγωνισμου :)

ΝΙΚΗ ΡΟΚΑΝΑ:
13/02/2017, 06:30:59 PM, www.facebook.com/nikh.rona.3
Απάντηση

Υπεροχο δωρο σας ευχαριστουμε!Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου

Ελένη Βασιλάκη:
13/02/2017, 07:11:27 PM, Facebook
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

vicky st:
13/02/2017, 07:40:43 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ!!!Aποδεχομαι τους ορους

Grigoris Fotiadis:
13/02/2017, 08:48:27 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ

Διονυσια Γαλανη:
13/02/2017, 08:54:58 PM
Απάντηση

Αν κερδίσω το έπιπλο τηλεόρασης θα βλέπω της αγαπημένες μου σειρές!!!! Υπέροχο δώρο ευχαριστούμε πολύ

Anna Markova:
13/02/2017, 09:20:14 PM
Απάντηση

Teleio sas euxaristoume polu

τονια χριστοφοριδου:
13/02/2017, 09:43:15 PM
Απάντηση

ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΩ ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ......... ΘΑ ΒΛΕΠΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!!

Sertan:
14/02/2017, 12:00:06 AM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ

Λια θεοχαριδου:
14/02/2017, 12:28:20 AM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ

Ntina Avagianou:
14/02/2017, 01:06:08 AM
Απάντηση

Τέλειο δωρο

Μαρία Μωραϊτη:
14/02/2017, 01:07:44 AM, Facebook
Απάντηση

Υπέροχο δώρο!!Ευχαριστούμε πολύ!! Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

ΕΥΑ:
14/02/2017, 07:33:04 AM
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου

Alexandros Tozinis:
14/02/2017, 01:02:36 PM, yahoo
Απάντηση

Αποδεχομαι τουσ ορουσ

ΦΛΩΡΑ ΜΑΤΡΑΚΑ:
14/02/2017, 02:27:28 PM
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου.

Αλεξανδρος:
14/02/2017, 03:06:06 PM
Απάντηση

Αποδεχομαι τους ορους.

Κατερίνα Μωραϊτη:
14/02/2017, 03:30:57 PM, Facebook
Απάντηση

Πολύ ωραίο δώρο!!Σας ευχαριστούμε πολύ! Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

maria tsoukatou:
14/02/2017, 03:57:40 PM, mariafayoum@gmail.com
Απάντηση

υπέροοοχοοο....δώροοοοοοο.....!!

maria tsoukatou:
14/02/2017, 03:57:40 PM, mariafayoum@gmail.com
Απάντηση

υπέροοοχοοο....δώροοοοοοο.....!!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ:
14/02/2017, 05:50:54 PM
Απάντηση

Τέλειο δώρο!!!!!!

Τσικνα Ειρηνη:
14/02/2017, 08:54:36 PM
Απάντηση

αν κερδισω το επιπλο της φωτογραφιας θα βλεπω τα παντα με αλλο ματι...

Γεωργια κουρλα:
14/02/2017, 11:26:19 PM
Απάντηση

Aποδεχομαι τους ορους

ΕΛΕΝΑ ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΥ:
15/02/2017, 07:08:09 AM
Απάντηση

ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΩ ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ

Ιωάννα Χαλού:
15/02/2017, 02:54:18 PM
Απάντηση

Αποδεχομαι τους ορους

ΔΕΣΠΟΙΝΑ:
16/02/2017, 07:57:08 PM
Απάντηση

Αν κερδίσω το έπιπλο τηλεόρασης της φωτογραφίας θα βλέπω την τηλεοραση μου πανω σε ενα πολυ στυλατο επιπλο!

dimitrios:
17/02/2017, 12:19:31 PM
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους

marina:
17/02/2017, 11:43:42 PM
Απάντηση

αποδέχομαι τους όρους.

Lemonia:
18/02/2017, 09:21:28 AM
Απάντηση

Αποστολια:
18/02/2017, 03:47:16 PM
Απάντηση

Αν κερδισω το έπιπλο τηλεόρασης της φωτογραφίας θα βλέπω τα πάντα όλα

Μαριανθη:
21/02/2017, 02:32:17 AM
Απάντηση

Υπεροχο δωρο σας ευχαριστουμε!Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου

Αλεξία Μπούρη:
21/02/2017, 04:25:38 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού!

Αναστασια Καφανταριδου:
21/02/2017, 06:00:32 PM
Απάντηση

Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου

Despina Piraeus:
22/02/2017, 04:08:15 PM
Απάντηση

Ουαουυυ υπέροχο επιπλο μακαρι να σταθω τυχερη.Καλη μας τυχη

Athanasia-Sasa Moutlia:
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΝΙΚΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:
23/02/2017, 08:33:06 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού!!!

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ:
24/02/2017, 06:56:12 PM
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Frantzeska:
25/02/2017, 11:37:51 AM, Facebook
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ:
25/02/2017, 01:20:49 PM, 6972294275
Απάντηση

ευχαριστουμε πολυ για το τελειο δωρο σας.

george:
25/02/2017, 04:08:39 PM
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους!!!

vicky st:
25/02/2017, 04:21:02 PM
Απάντηση

Μακάρι!!Ευχαριστούμε!!!

zoi stavridou:
25/02/2017, 04:22:02 PM
Απάντηση

τελειο!!!

Παναγιωτα Κλωναρη:
26/02/2017, 09:19:11 AM
Απάντηση

Αποδεχομαι τους όρους του διαγωνισμού.ευχαριστουμε

Καραμάνη Σουλτάνα:
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Στέλλα Ζαφειρελη:
27/02/2017, 03:42:32 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Καταχώρησε το σχόλιο σου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Pakketo 03/07/2017 114
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι

Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι "Nevil" #pakketo

Pakketo 24/03/2017 125
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina»  #pakketo

Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina» #pakketo

Pakketo 13/03/2017 143
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Pakketo 10/04/2017 94
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Pakketo 28/04/2017 68
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ