Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Αναρτήθηκε απο Pakketo 10/04/2017 94 Σχόλιο(α) Νέα,Έπιπλα εσωτερικού χώρου,Έπιπλα γραφειου,

Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

 

Ένας fan του page #pakketo θα κερδίσει την πολυθρόνα γραφείου Gero σε μαύρο/γκρι χρώμα! Μήπως θα είσαι εσύ ο τυχερός; Πάρε μέρος στον διαγωνισμό κάνοντας α) Like στο page Pakketo αν δεν έχεις κάνει, β) share το post του διαγωνισμού και γ) comment με hashtag το #GeroMania

[Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 30/04/2017]

Gero-Contest


Όροι Συμμετοχής_Διαγωνισμού «Διαγωνισμός – καρέκλα Gero»

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία PAKKETO I.K.E (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός –καρέκλα Gero» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «pakketo», https://www.facebook.com/pakketo.online/

 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18χρονών.

 

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10/04/2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»),έως και τις 30/04/2017, ώρα 17:00 μ.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα (https://www.facebook.com/pakketo.online/ ), comment & Share στο ποστ του διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

6.Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 1(ένας/μία) τυχερός/ή νικητής/τρια θα κερδίσει μια «Καρέκλα Gero».

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

 

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.  Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή στις 01/05/2017 στις 15:00 το απόγευμα. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

 

9.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/pakketo.online/).

 

11.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.

 

12.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

14.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

94 Σχόλιο(α)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΤΣΗΣ:
10/04/2017, 11:58:07 AM
Απάντηση

Ωραιότατη και χρησιμότατη προσφορά .

twnia kondili:
10/04/2017, 12:06:58 PM
Απάντηση

#pakketo

Evi:
10/04/2017, 12:13:05 PM
Απάντηση

:)

ΕΛΕΝΗ ΣΙΦΝΑΚΗ:
10/04/2017, 12:30:00 PM
Απάντηση

τέλειο δώρο!!!!!!

kostas karalis:
10/04/2017, 12:32:14 PM, facebook
Απάντηση

teleios diagonismos

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΑΜΑΝΗ:
Απάντηση

Καταπληκτικό δώρο για μια ακόμη φορά .. Σας ευχαριστούμε για τα όμορφα δώρα και τις ευκαιρίες που μας προσφέρετε :) #καρέκλαGero #GeroMania

Δεσποινα παηλιδου:
10/04/2017, 12:49:37 PM
Απάντηση

Ευχαριστουμε ❤ τελειαααα

Fani Solakis:
10/04/2017, 01:30:58 PM, fb
Απάντηση

Πάντα ωραία δώρα!

Τριανταφυλλος Καραταγλιδης:
10/04/2017, 01:38:58 PM
Απάντηση

Ευχαριστουμε πολυ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ:
10/04/2017, 01:48:29 PM, www.facebook.com
Απάντηση

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΔΩΡΟ!!!

Γρηγοριαδης κωστας:
10/04/2017, 01:50:51 PM
Απάντηση

K

Δέσποινα Φιλιπποπολίτη:
10/04/2017, 02:14:38 PM
Απάντηση

#GeroMania απίθανο δώρο!!! καλό Πάσχα με υγεία!!!

vicky stavridou:
10/04/2017, 02:17:09 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ για το υπέροχο δώρο!!

Gnosi Mavridou:
10/04/2017, 02:42:07 PM
Απάντηση

Yperoxoo doro fantastico

Ειρήνη Μονεμβασιώτη:
Απάντηση

υπέροχο, απίθανο, φανταστικό δώρο!!!! Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα!!! Ευχαριστούμε πολύ!!!

Βασω Οικου:
10/04/2017, 03:18:04 PM, fd
Απάντηση

Φανταστικο δωρο!!

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ:
10/04/2017, 03:18:57 PM, facebook
Απάντηση

υπεροχο δωρο

Katerina vasalou:
10/04/2017, 03:51:10 PM, 6977215905
Απάντηση

K A T A Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Α δώραααααα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ:
10/04/2017, 05:47:41 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ..!!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΗΣ:
10/04/2017, 06:37:35 PM
Απάντηση

Πολύ ωραία απίθανη Μακάρι μας χρειάζεται πολύ!!!!

Konstantinos Ntourtounis:
10/04/2017, 07:27:21 PM
Απάντηση

Υπέροχο δώρο!!Χρειάζομαι μια τέτοια καρέκλα!!

Κατερίνα Μαρία Μπατη:
10/04/2017, 08:41:21 PM, www.facebook.com/Katrinebamar
Απάντηση

Τεεεελειοοο δωρο

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:
10/04/2017, 10:13:40 PM, FB
Απάντηση

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ-ΥΠΕΡΟΧΟ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Στέλλα Δημητριου:
10/04/2017, 11:19:20 PM
Απάντηση

Καταπληκτικό!!!

Παναγιώτα Δημητρίου:
10/04/2017, 11:44:16 PM, Facebook
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ τέλειο δώρο !!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ:
11/04/2017, 12:59:40 AM, www.facebook.com
Απάντηση

ευχαριστουμε πολυ

ΚΥΡΙΑΚΗ:
11/04/2017, 01:28:03 AM
Απάντηση

Εξαιρετικό δώρο από μια καταπληκτική εταιρεία !

κωνσταντινα βασκα:
11/04/2017, 01:30:39 AM
Απάντηση

#GeroMania καταπληκτικη η καρεκλα.... φαινεται πολυ αναπαυτικη.... σας ευχαριστουμε πολυ πολυ για το υπεροχο δωρο σας.... ειναι σουπερ.... θα ηθελα πολυ να ειμαι η τυχερη...

Βασιλική:
11/04/2017, 07:54:53 AM
Απάντηση

#GeroMania

Κατερίνα Μουρλά:
Απάντηση

Ευχαριστούμε, καλές δουλειές…!!! <3

Βασιλική:
11/04/2017, 02:55:10 PM
Απάντηση

καταπληκτικό δωρο

ΑΝΝΑ ΠΕΦΑΝΗ:
Απάντηση

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΥΠΕΡΟΧΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ:
Απάντηση

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ

ΜΑΡΊΑ ΠΆΠΑΡΗ-ΒΑΛΟΤΆΣΙΟΥ:
11/04/2017, 07:24:04 PM
Απάντηση

Πόσο τέλειoooooooooooo δώρo✦✦✦✦✦✦ Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία ❤

γρηγοριαδης κωστας:
11/04/2017, 08:02:55 PM
Απάντηση

k

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙΣΑΡΕΑ:
11/04/2017, 09:30:17 PM, www.facebook.com/dkesarea
Απάντηση

ΥΠΕΡΟΧΑ

θεοδωρα ουζουνιδου:
12/04/2017, 06:45:17 AM
Απάντηση

υπεροχο δωρο σας ευχαριστουμε πολυ

ΕΙΡΗΝΗ:
12/04/2017, 01:57:24 PM, ΕΙΡΗΝΗ
Απάντηση

ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΤΟ ΚΕΡΔΙΣΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Aris G+:
12/04/2017, 04:05:14 PM
Απάντηση

Xcellent! Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια!

Anna Markova:
12/04/2017, 05:01:05 PM
Απάντηση

Teleio sas euxaristoume polu

theochar:
12/04/2017, 09:05:27 PM
Απάντηση

καλό Πάσχα να έχουμε με υγεία ..

theochar:
12/04/2017, 09:06:12 PM
Απάντηση

#GeroMania καλό Πάσχα να έχουμε με υγεία !

Εφη:
13/04/2017, 12:14:34 PM, Efikws@yahoo.gr
Απάντηση

GeroMania

Νάσος Χρήστου:
13/04/2017, 04:15:12 PM
Απάντηση

Υπεροχο!!!Eυχαριστουμε!!!

Πατελλη Εφη:
13/04/2017, 04:19:58 PM
Απάντηση

Ωραια καρεκλα!!

Athanasios Manologlou:
13/04/2017, 08:11:32 PM
Απάντηση

Υπέροχο δώρο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ:
13/04/2017, 09:36:30 PM
Απάντηση

LIKE!!

liza:
14/04/2017, 12:15:10 PM
Απάντηση

kalo!1

julia christoforidou:
14/04/2017, 03:10:09 PM
Απάντηση

#GeroMania υπεροχο δωρο!!!!!!!!!!!!!!!! ευχαριστουμε πολυ!!!!!!!!!!!! Καλό Πάσχα!!!!!!!!!!!!!!!!

Stefanos Vrakatos:
14/04/2017, 07:53:46 PM, 100009396596135@facebook.com
Απάντηση

Πολύ θα θελα να σταθώ τυχερός ,να την κερδίσω και να καθήσω πάνω της... ;-) (y) <3

ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΣΗ:
14/04/2017, 11:12:52 PM
Απάντηση

Super!!!

Κατερίνα Παπαγεωργίου:
15/04/2017, 01:56:23 AM
Απάντηση

Τελειο δωρο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ:
15/04/2017, 07:44:39 PM
Απάντηση

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΔΩΡΟ! #GeroMania

Foni Theofanidou:
16/04/2017, 09:41:49 PM
Απάντηση

ΥΠΕΡΟΧΟ ΔΩΡΟ

ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:
17/04/2017, 05:29:25 PM
Απάντηση

Χρόνια Πολλά

γιαννης ροβατσος:
17/04/2017, 07:06:00 PM
Απάντηση

perfect

Λαμπρινή:
18/04/2017, 12:46:54 AM
Απάντηση

Teleio

Λαμπρινή:
18/04/2017, 12:47:21 AM
Απάντηση

Τέλειο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ:
18/04/2017, 08:26:14 AM
Απάντηση

τελειο

ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:
18/04/2017, 11:57:48 AM, www.facebook.com/efstathiadou.olga
Απάντηση

υπεροχοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Olesia Fotiou:
18/04/2017, 04:28:00 PM
Απάντηση

Φανταστικό δώρο !!!

ανδριαννα κουτσοχερα:
19/04/2017, 08:33:16 AM, πατρα
Απάντηση

τελειο δωρο το θρλω

Ευαγγελου Σοφια:
19/04/2017, 02:35:55 PM
Απάντηση

Φανταστικο δωρο

αννα αναγνωστοπουλου:
19/04/2017, 03:23:31 PM, Π ΦΑΛΗΡΟ
Απάντηση

ΑΠΛΑ ΤΕΛΕΙΑ ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ:
Απάντηση

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ

ΜΑΙΡΗ ΣΑΜΙΩΤΗ:
Απάντηση

Tέλειο το δώρο που μας προσφέρετε <3 <3 <3 !!!!Μπράβο σας!!! <3 <3 Συγχαρητήρια για τον υπέροχο διαγωνισμό σας!!! <3 <3 <3 Πολύ θα ήθελα να είμαι τυχερή και να το αποκτήσω !!!Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας <3 <3 Θελω πολυ να ειμαι η τυχερηηηηηη.........

maria kallianidou:
19/04/2017, 05:43:33 PM
Απάντηση

telio #GeroMania

Ευαγγελία Βλαχου:
20/04/2017, 02:39:49 PM
Απάντηση

Μας αγαπατε & το ξερουμε... ...σας αγαπαμε και το βλεπετε ...❤️ So thank you!!

Dimitris Zafeiropoulos:
21/04/2017, 03:33:31 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ

Νικος Δαβαρης:
21/04/2017, 08:26:32 PM
Απάντηση

ανετη και ωραια πολυθρονα

Elena Grigoras Bakogiannis:
23/04/2017, 01:45:21 PM
Απάντηση

KΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΩΡΟ!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ:
23/04/2017, 11:27:59 PM
Απάντηση

ειμαι ασφαλιστης και εκτιμω ιδιαιτερα μια καλη διευθυντικη καρεκλα.!!!!!! #GeroMania

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ:
23/04/2017, 11:32:51 PM
Απάντηση

#GeroMania Ειμαι ασφαλιστης και εκτιμω ιδιαιτερως τις καλες διευθυντικες καρεκλες

popaki:
24/04/2017, 06:00:21 AM, eystafiadh
Απάντηση

#Geromania se euxaristoyme para polu

popaki eustafiadh:
24/04/2017, 06:01:36 AM
Απάντηση

teleiooo

popaki eustafiadh:
24/04/2017, 06:02:53 AM
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους

ΚΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ:
24/04/2017, 03:01:00 PM
Απάντηση

Υπεροχη!!

ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ:
25/04/2017, 01:56:46 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ!

Ευάγγελος:
25/04/2017, 02:16:29 PM
Απάντηση

τα σπάει το δωρο!!!!!!!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ:
25/04/2017, 09:40:42 PM
Απάντηση

like!

Σοφία Ασημινίδου:
25/04/2017, 11:09:09 PM, www.facebook.com/sofia.92.sofia
Απάντηση

τελειο δωρακι #GeroMania

George Latsis:
26/04/2017, 01:00:30 PM, Facebook George Latsis
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους!

Κακουσιος Νικος:
27/04/2017, 01:50:06 AM
Απάντηση

Mπραβο σας

ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ:
27/04/2017, 03:10:17 AM
Απάντηση

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΩΩΩΩΩΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΥΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ:
27/04/2017, 10:42:14 AM
Απάντηση

#GeroMania υπέροχο δώρο, μακάρι να είμαι η τυχερή

ΑΝΝΑ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ:
27/04/2017, 02:45:21 PM
Απάντηση

teleio

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ:
27/04/2017, 04:31:50 PM
Απάντηση

υπεροχο δωρο

john:
28/04/2017, 06:36:44 PM
Απάντηση

fantastika

ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ:
29/04/2017, 07:30:41 AM, facebook
Απάντηση

ότι πρεπει για το διάβασμα.....ευχαριστούμε πολυ

maria xatzhgeorgioy:
30/04/2017, 12:40:16 AM
Απάντηση

teleio to pakketo

mairh:
30/04/2017, 12:43:01 AM, mairh
Απάντηση

AAAA

MARIA:
30/04/2017, 12:45:20 AM
Απάντηση

teleio...AAA

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΙΟΣ:
Απάντηση

ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΟ!!!

Ζωη Σταυριδου:
30/04/2017, 11:04:43 AM
Απάντηση

φανταστικό δώρο!! Ευχαριστούμε πολύ!

Καταχώρησε το σχόλιο σου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Pakketo 03/07/2017 114
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι

Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι "Nevil" #pakketo

Pakketo 24/03/2017 125
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina»  #pakketo

Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina» #pakketo

Pakketo 13/03/2017 143
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Pakketo 10/04/2017 94
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Pakketo 28/04/2017 68
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ