Διαγωνισμός MyCloset #pakketo

Αναρτήθηκε απο Pakketo 04/09/2017 38 Σχόλιο(α)

Νέος διαγωνισμός #pakketo για τον Σεπτέμβρη! Ποιος τυχερός θα κερδίσει τη ντουλάπα της φωτογραφίας; Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό, κάνε α) Like στο page Pakketo αν δεν έχεις κάνει, β) share το post του διαγωνισμού και γ) comment με hashtag το #mycloset
[Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 01/10/2017]

 


Όροι Συμμετοχής_Διαγωνισμού «Διαγωνισμός – MyCloset  »

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία PAKKETO I.K.E (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός – MyCloset  (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «pakketo», https://www.facebook.com/pakketo.online/

 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18χρονών.

 

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 04/09/2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»),έως και τις 01/10/2017, ώρα 17:00 μ.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα (https://www.facebook.com/pakketo.online/ ), comment & Share στο ποστ του διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

6.Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 1(ένας/μία) τυχερός/ή νικητής/τρια θα κερδίσει μια «MyCloset».

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

 

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.  Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή στις 02/10/2017 στις 15:00 το απόγευμα. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

 

9.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/pakketo.online/).

 

11.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.

 

12.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

14.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

38 Σχόλιο(α)

ΜΑΡΊΑ ΠΆΠΑΡΗ-ΒΑΛΟΤΆΣΙΟΥ:
04/09/2017, 12:11:08 PM
Απάντηση

Πόσο τέλειοοοοοοοοοο δώρo✦✦✦✦✦ Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε

ΡΟΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
30/09/2017, 01:15:28 PM

Τ'ελειο ευχαριστο'υμε

Ανθή νιωτη:
04/09/2017, 12:11:56 PM
Απάντηση

Τέλειο δωρο

Vissaria karastathi:
04/09/2017, 12:32:34 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Maria raftopoulou:
04/09/2017, 12:36:30 PM, Facebook
Απάντηση

Perfect present

Mihalis Amoiradakis:
04/09/2017, 12:40:21 PM
Απάντηση

#mycloset Σουπερ☺☺!!!!! Υπεροχο δωρο!!! Ευχαριστουμε πολυ

ΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΟΠΙΤΑ:
04/09/2017, 12:51:49 PM, pakketo
Απάντηση

ευχαριστούμε πολύ για το τελειο δωρο!!

ΑΛΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ:
Απάντηση

Καταπληκτικό και εύχρηστο δώρο για μια ακόμη φορά ! Σας ευχαριστούμε #pakketo #mycloset <3

Nasos Xristou:
04/09/2017, 01:45:24 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ!!!

Σοφια:
04/09/2017, 04:28:35 PM, Στεφανιδου
Απάντηση

Εθχαριστουμε πολυ ο διαγωνισμος που κανετε ειναι υπεροχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΠΕΡΟΥ:
04/09/2017, 06:16:22 PM
Απάντηση

Μακάρι να κερδισο τον διαγωνισμό

ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:
04/09/2017, 07:29:42 PM
Απάντηση

τελειο δωρο!!!!!!!!!

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
04/09/2017, 09:57:14 PM
Απάντηση

DDD

Ελένη Βασιλάκη:
05/09/2017, 09:39:23 AM, Facebook
Απάντηση

Πολύ ωραίο δώρο!

Κασσιανη Κοσμιδου:
05/09/2017, 03:33:17 PM
Απάντηση

Τέλεια!!!! Ευχαριστουμε πάρα πολύ!!!

Lemonia Vola:
05/09/2017, 04:59:46 PM, facebook
Απάντηση

#mycloset Υπεροχότατοοοοοο δώρο!!! Ευχαριστούμε​ πολύ !!! Θέλω πολύ να είμαι η τυχερή!!!

Vissaria karastathi:
07/09/2017, 02:48:39 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Ντινα Μαργαρωνη:
08/09/2017, 11:52:40 AM
Απάντηση

καταπληκτικο δωρο!

Ευαγγελία Κασσου:
21/09/2017, 03:50:35 PM

Υπεροχο δωρο τελεια δουλειά.? !!!!ΑΠΟΔΈΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

Ελενη Σαββουλιδου:
09/09/2017, 12:53:36 PM
Απάντηση

Υπέροχο δώρο εύχομαι να είμαι τυχερή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΙΟΣ:
12/09/2017, 12:24:00 PM
Απάντηση

❤ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Frantzeska:
13/09/2017, 08:25:57 PM, Facebook
Απάντηση

Σας ευχαριστούμε για το πολύ πρακτικό δώρο σας⚘

Elena Grigoras Bakogiannis:
17/09/2017, 02:16:46 PM
Απάντηση

ok

Ρεα Ανδριωτη:
18/09/2017, 05:14:46 PM
Απάντηση

#mycloset τέλειο το δώρο σας! !!

Δέσποινα ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ:
19/09/2017, 09:16:39 AM
Απάντηση

POLY VRAIO DVRO

γιωτα καλακου:
20/09/2017, 12:04:54 AM
Απάντηση

Καλή επιτυχία!!!!!✌

Ευαγγελία Κασσου:
21/09/2017, 03:46:46 PM, Telio
Απάντηση

Υπεροχο δωρο !τελεια ντουλάπα με υπεροχη δουλεια

Ευαγγελία Κασσου:
21/09/2017, 03:58:10 PM, Τελειο δωρο#mycloset
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

sofia simeonidou:
21/09/2017, 08:36:54 PM
Απάντηση

Tελειο υπεροχο το χρωμα του ξυλου !!

Aktida Boura:
21/09/2017, 11:55:22 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Χαρίκλεια:
22/09/2017, 02:21:48 PM
Απάντηση

Υπεροχει ντουλάπα για το δωμάτιο τις κόρης μας

dimos alivanistos:
24/09/2017, 08:46:41 PM
Απάντηση

#mycloset υπεροχο δωρο και πολυ χρησιμο

LIANTI THEODORA:
25/09/2017, 03:08:56 PM
Απάντηση

#mycloset

Νίκος Μπαλόπουλος:
26/09/2017, 12:10:32 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ:
27/09/2017, 09:19:49 AM
Απάντηση

τελεια ντουλαπα!!!!!!

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ:
27/09/2017, 09:24:03 AM
Απάντηση

ευχαριστουμε πολυ

σοφια μακρη:
27/09/2017, 09:24:53 AM
Απάντηση

καταπληκτικο δωρο!

Elena Triantou:
27/09/2017, 09:34:05 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Georgia Sakellariou:
30/09/2017, 08:22:34 PM
Απάντηση

ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ

Olia Dimitrakopoulou:
01/10/2017, 12:22:00 PM, Facebook
Απάντηση

Εξαιρετικό δώρο. Καλή επιτυχία.

Καταχώρησε το σχόλιο σου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Pakketo 03/07/2017 114
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι

Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι "Nevil" #pakketo

Pakketo 24/03/2017 125
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina»  #pakketo

Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina» #pakketo

Pakketo 13/03/2017 143
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Pakketo 10/04/2017 94
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Pakketo 28/04/2017 68
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ