Η νέα χρονιά φέρνει διαγωνισμό #pakketo με δώρο το τραπεζάκι σαλονιού PIPRA!

Αναρτήθηκε απο Pakketo 22/12/2017 92 Σχόλιο(α)

Η νέα χρονιά φέρνει διαγωνισμό #pakketo με δώρο το τραπεζάκι σαλονιού PIPRA!

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό κάνοντας α) Like στο page Pakketo αν δεν έχεις κάνει, β) share το post του διαγωνισμού και γ) και subscribe 
[Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 31/1/2018]

 

 

 Contest January 2018

Όροι Συμμετοχής_Διαγωνισμού «Διαγωνισμός – Τραπεζάκι σαλονιού PIPRA »

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία PAKKETO I.K.E (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός – Tραπεζάκι σαλονιού PIPRA» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «pakketo», https://www.facebook.com/pakketo.online/

 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18χρονών.

 

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/1/2018 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»),έως και τις 31/1/2018, ώρα 17:00 μ.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα (https://www.facebook.com/pakketo.online/ ), comment & Share στο ποστ του διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

6.Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 1(ένας/μία) τυχερός/ή νικητής/τρια θα κερδίσει  «Tραπεζάκι σαλονιού PIPRA ».

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

 

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.  Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή στις 1/2/2018 στις 15:00 το απόγευμα. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

 

9.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/pakketo.online/).

 

11.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.

 

12.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

14.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Ετικέτες: epipla epiplo

92 Σχόλιο(α)

Διονύσια Μαρκουλη:
01/01/2018, 10:08:04 AM
Απάντηση

Ευχαριστουμε πολύ αποδεχομαι τους όρους

ΑΡΕΤΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ:
01/01/2018, 10:14:11 AM
Απάντηση

Εκπληκτικο τραπεζάκι.. πανέμορφο!!! Καλές δουλειές καλή χρονιά!!!

ΑΡΕΤΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ:
01/01/2018, 10:14:11 AM
Απάντηση

Εκπληκτικο τραπεζάκι.. πανέμορφο!!! Καλές δουλειές καλή χρονιά!!!

ΑΡΕΤΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ:
01/01/2018, 10:14:12 AM
Απάντηση

Εκπληκτικο τραπεζάκι.. πανέμορφο!!! Καλές δουλειές καλή χρονιά!!!

ΣΟΦΙΑ ΚΡΑΣΣΙΔΟΥ:
01/01/2018, 10:16:35 AM, FB
Απάντηση

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! ΞΕΚΙΝΗΣΑΤΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΟ! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Γεωργία Ξυγαλατά:
01/01/2018, 10:32:36 AM
Απάντηση

Μακαρι να σταθω τυχερη ☘

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ:
01/01/2018, 10:46:22 AM
Απάντηση

Τελειο!

Αμαλία Αρμάγου:
01/01/2018, 11:00:07 AM, amalia armagou facebook
Απάντηση

Καλη Χρονια, ευχαριστούμε πολύ!!!!

ειρηνη στεργιου:
01/01/2018, 01:40:04 PM
Απάντηση

αποδεχομαι

THEMISTOKLIS TOGIAS:
01/01/2018, 05:27:43 PM
Απάντηση

Υπέροχο το δώρο καλή χρονιά

ΕΛΕΝΗ Μουδρακη:
01/01/2018, 05:31:44 PM
Απάντηση

Καλή χρονιά με υγεία και καλές δουλειές σας εύχομαι! Εξαιρετικό το δώρο σας! Ευχαριστούμε πολύ!

Vangelis Antoniadis:
01/01/2018, 07:41:19 PM
Απάντηση

Διαγωνισμός 2018

Akis Maverick:
01/01/2018, 07:44:00 PM
Απάντηση

Contest

Antonia Kauni:
01/01/2018, 07:47:47 PM
Απάντηση

διαγωνισμός #pakketo με δώρο το τραπεζάκι σαλονιού PIPRA

Akis Antoniadis:
01/01/2018, 07:48:56 PM
Απάντηση

Διαγωνισμός Facebook

Kostas Kaunis:
01/01/2018, 07:49:53 PM
Απάντηση

τραπεζάκι σαλονιού Pipra

Anthi Nast:
01/01/2018, 07:51:57 PM
Απάντηση

Διαγωνισμός

Takis Kaunis:
01/01/2018, 07:52:28 PM
Απάντηση

Pipra διαγωνισμός

Angelos Antony:
01/01/2018, 07:54:46 PM
Απάντηση

Συμμετοχή

Aris Antoine:
01/01/2018, 07:56:35 PM
Απάντηση

Καλή χρονιά! Για το διαγωνισμό!!!

Παντελής Μουσάκος:
01/01/2018, 09:15:39 PM
Απάντηση

Καλή χρονιά!super δώρο!

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ:
02/01/2018, 08:44:11 AM
Απάντηση

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!!!! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΑΑΑΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ:
02/01/2018, 12:48:42 PM
Απάντηση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

John:
02/01/2018, 03:54:39 PM
Απάντηση

Φοβερό τραπεζάκι σαλονιού για ατελείωτες ώρες καφέ και κουτσομπολιού!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΕΡΡΟΥ:
02/01/2018, 04:59:23 PM
Απάντηση

Σας ευχαριστουμε πολυ για ολα τα υπεροχα δωρα που μας κανετε μεσα απο αυτον τον διαγωνισμο.. Η νεα Χρονια να σας εχει παντα ωραιες μερες

ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ:
Απάντηση

Καλές Γιορτές σε όλους με υγεία!

Ιωαννης Τσιρος:
02/01/2018, 06:11:20 PM
Απάντηση

Υπεροχο δωρο ,σας ευχαριστουμε πολυ.

Σοφια Ακτσογλου:
02/01/2018, 07:08:26 PM
Απάντηση

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Δεσποινα:
02/01/2018, 08:38:44 PM
Απάντηση

Πανεμορφο καλη χρονια

Σοφία ΤΣΙΟΓΓΑ:
02/01/2018, 10:48:29 PM
Απάντηση

Υπέροχο τραπεζακι!!

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ:
03/01/2018, 11:55:00 AM, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
Απάντηση

Καλή χρονιά!

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:
03/01/2018, 12:14:28 PM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ για το δώρο σας!!! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Tasos Anna Tazios:
03/01/2018, 02:25:40 PM
Απάντηση

Πολύ όμορφο κομμάτι! Μοντέρνο και καλόγουστο! :-)

Μαρία Πάπαρη:
03/01/2018, 03:19:23 PM
Απάντηση

Το νέο έτος να μας φέρει υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα! Χρόνια πολλά & Ευτυχισμένο το 2018!!

Ελένη Παγιατάκη:
03/01/2018, 09:26:53 PM
Απάντηση

Σας ευχαριστούμε για το υπέροχο δώρο που μας προσφέρετε. Καλή χρονιά με υγεία!!!!!!!!

ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΛΘΑΚΟΥ:
04/01/2018, 10:38:49 AM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού.

Θεοδωριτα Αναγνωσταρα:
04/01/2018, 01:05:54 PM, Facebook.com
Απάντηση

Happy new year

Andreas giatras:
04/01/2018, 03:28:18 PM, Fb
Απάντηση

Happy new year

Γιώτα:
04/01/2018, 09:31:31 PM
Απάντηση

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!! ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ !!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ !!!

Αγγελικη Ντιβερη:
04/01/2018, 09:33:50 PM
Απάντηση

Ωραιο..,.

Αναστασια Κλημη:
04/01/2018, 10:46:52 PM
Απάντηση

Υπεροχο μοντερνο το δωρο σας!

ELLI MOISIADOY:
04/01/2018, 10:54:31 PM, www.facebook.com/elli.moisiadoy
Απάντηση

ευχαριστουμε

Γεωργία Τσούτση:
05/01/2018, 12:05:05 AM
Απάντηση

Ευχαριστω για την ευκαιρια,!!!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ:
05/01/2018, 12:39:17 AM
Απάντηση

Ευχαριστουμε πολυ!!

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ:
05/01/2018, 01:21:06 PM, ΕΙΡΗΝΗ
Απάντηση

ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΑΙ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ:
Απάντηση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

Ρούσσου Ντανιέλα:
05/01/2018, 04:06:27 PM
Απάντηση

Πολύ ωραίο δώρο για το σπίτι μου.ασας ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαι η τυχερή.

ΕΛΕΝΗ:
05/01/2018, 04:18:50 PM
Απάντηση

teleio!

Ελεάνα:
05/01/2018, 04:33:17 PM
Απάντηση

Μακάρι να σταθώ τυχερη καί να κερδίσω. Ευχαριστούμε πολύ για το υπέροχο δώρο αυτό

παρασκευη:
05/01/2018, 06:45:46 PM
Απάντηση

teleio

βασιλικη σαραπη:
05/01/2018, 08:25:11 PM, vasiliki sarapi
Απάντηση

Καλη χρονια σας ευχαριστουμε πολυ για το ομορφο σας δωρο

Μαρια Τσωνη:
06/01/2018, 01:40:01 AM
Απάντηση

Υπέροχο χρωμα

Νικόλαος παρχαριδης:
06/01/2018, 07:53:47 AM
Απάντηση

Καλή χρόνια με αγάπη υγεία και ευτυχία

liza giannou:
06/01/2018, 06:12:54 PM
Απάντηση

KALO!!!!!!

Andreas Anagnostaras:
06/01/2018, 07:46:56 PM, Facebook.com
Απάντηση

Good luck

eirini:
06/01/2018, 08:59:16 PM
Απάντηση

teleiooo

γιωργος παπαδοπουλος:
06/01/2018, 11:17:09 PM
Απάντηση

Υπέροχο δώρο

Μιχαηλ Δουκας:
07/01/2018, 03:57:49 PM
Απάντηση

Λες να μας φέξει;

dimitris347:
07/01/2018, 04:34:31 PM, --
Απάντηση

Ευχαριστούμε για την κλήρωση . Καλή χρονιά με Υγεία και επαγγελματική επιτυχία .

Xasan Moumin Oglou:
07/01/2018, 07:33:58 PM
Απάντηση

Teleioo

Maria Sakatzi:
08/01/2018, 08:48:29 AM
Απάντηση

τελειο το δωρο σας

ΑΝΤΩΝΙΑ:
08/01/2018, 10:54:49 AM
Απάντηση

ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεται να κερδίσουμε αυτό το ιδιαίτερο δώρο!!! μακάρι να σταθώ τυχερή!

Χριστινα Καλτσου:
08/01/2018, 05:17:12 PM
Απάντηση

υπεροχο τραπέζι και ταιριάζει απίστευτα στον χωρο μου. Μακαρι να το κερδίσω!!

Νίκος Κωνσταντινίδης:
08/01/2018, 05:51:58 PM
Απάντηση

Τελειο

ELENA GRIGORAS BAKOGIANNIS:
08/01/2018, 08:52:40 PM
Απάντηση

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΥΡΑΦΗ:
08/01/2018, 09:16:49 PM
Απάντηση

teleiooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!

ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ:
08/01/2018, 09:30:51 PM
Απάντηση

Υπεροχος διαγωνισμος!!!σας ευχαριστουμε πολυ!!!!

ΠΑΝΔΩΡΑ ΤΣΙΑΡΑ:
09/01/2018, 06:31:43 AM
Απάντηση

Ευχαριστούμε για το υπέροχο δώρο.

STELLA VARTALITI:
09/01/2018, 11:31:57 AM
Απάντηση

Τελειο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ:
09/01/2018, 12:41:58 PM
Απάντηση

πολυ καλη ποιοτητα...

κουτσουκη χριστινα:
09/01/2018, 06:40:16 PM, fb
Απάντηση

Ευχαριστουμε πολυ!! Να εχετε μια υπεροχη χρονια!!

θεολογος καβουρας:
10/01/2018, 06:51:12 PM
Απάντηση

τελειο δωρο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ:
10/01/2018, 10:58:27 PM
Απάντηση

ΥΠΕΡΟΧΟ

Καβάλογλου Κυριακή:
12/01/2018, 10:37:07 AM
Απάντηση

Ευχαριστούμε πολύ για τον υπέροχο διαγωνισμό!

Xasan mouminoglou:
12/01/2018, 05:13:08 PM
Απάντηση

Teleio

Ευαγγελια:
12/01/2018, 06:40:34 PM, Μελετιαδου
Απάντηση

Τελειο δωρο και δεν εχω τραπεζακι

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ:
13/01/2018, 12:14:02 AM
Απάντηση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

STELLA VARTALITI:
13/01/2018, 09:58:25 AM
Απάντηση

Απηθανο κομματι ευχαριστουμε

ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΤΑΛΙΤΗ:
13/01/2018, 09:59:26 AM
Απάντηση

τελειο

Dimitra lioka:
14/01/2018, 07:07:56 AM
Απάντηση

Σούπερ δωρο

TELEIO DORO EYXARISTOYME POLY:
14/01/2018, 06:07:44 PM
Απάντηση

eyxaristoume poly gia tin eykeria

Χρήστος Ζωγοπουλος:
14/01/2018, 06:47:29 PM
Απάντηση

Εξαιρετικό !

ΟΛΓΑ ΡΙΣΤΑΝΗ:
14/01/2018, 06:58:13 PM
Απάντηση

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Η ΤΥΧΕΡΗ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Χρυσα Μπορτζη:
14/01/2018, 09:46:34 PM, xrysa mportzi (Facebook)
Απάντηση

Για τον διαγωνισμο :-)

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ:
16/01/2018, 01:53:02 PM
Απάντηση

ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΟΟΟΟ <3

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ:
16/01/2018, 01:53:02 PM
Απάντηση

ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΟΟΟΟ <3

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ:
16/01/2018, 01:53:22 PM
Απάντηση

ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΟΟΟΟ <3

Σίσκου Ευθυμούλα:
18/01/2018, 12:15:11 PM
Απάντηση

Υπέροχα! Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε!!!

saviolaki evaggelia:
19/01/2018, 04:15:43 PM
Απάντηση

ευχαριστούμε για το δώρο αποδεχομαι τους όρους του διαγωνισμου

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ:
22/01/2018, 02:15:06 PM
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ !!!!!! <3

ΔΑΦΝΗ ΜΑΣΛΗ:
22/01/2018, 06:51:05 PM
Απάντηση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΔΏΡΟ!

Αρετή Γεωργιλά:
31/01/2018, 10:46:05 AM
Απάντηση

Τέλειο!!!

Καταχώρησε το σχόλιο σου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Pakketo 03/07/2017 114
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι

Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι "Nevil" #pakketo

Pakketo 24/03/2017 125
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina»  #pakketo

Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina» #pakketo

Pakketo 13/03/2017 143
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Pakketo 10/04/2017 94
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Pakketo 28/04/2017 68
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ