Διαγωνισμός: Καρέκλα Berto #pakketo

Αναρτήθηκε απο Pakketo 30/12/2016 29 Σχόλιο(α) Έπιπλα εσωτερικού χώρου,Έπιπλα γραφειου,

Διαγωνισμός καρέκλα  Berto #pakketo

Νέα χρονιά, νέος διαγωνισμός!

Ένας τυχερός fan θα κερδίσει την υπέροχη πολυθρόνα εργασίας Berto της φωτογραφίας. Πάρε μέρος στον διαγωνισμό κάνοντας α) Like στο page Pakketo αν δεν έχεις κάνει, β) share το post του διαγωνισμού και γ) comment συμπληρώνοντας τη φράση
«Στο γραφείο θέλω Berto_________»!
[Μετά από κλήρωση θα αναδειχθεί ένας τυχερός. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 8 Ιανουαρίου]karekla-berto

Όροι Συμμετοχής_Διαγωνισμού «Διαγωνισμός – καρέκλα berto»

 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία PAKKETO I.K.E (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός – Καρέκλα Berto» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «pakketo», https://www.facebook.com/pakketo.online/

 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18χρονών.

 

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 02/01/2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»),έως και τις 08/01/2017, ώρα 17:00 μ.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα (https://www.facebook.com/pakketo.online/ ), comment & Share στο ποστ του διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

6.Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 1(ένας/μία) τυχερός/ή νικητής/τρια θα κερδίσει μια «Καρέκλα Berto».

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

 

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.  Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή στις 09/01/2017 στις 15:00 το απόγευμα. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

 

9.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/pakketo.online/).

 

11.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.

 

12.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

14.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

29 Σχόλιο(α)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ:
02/01/2017, 09:37:23 AM, 6972294275
Απάντηση

ευχαριστουμε παρα πολυ καλη χρονια!

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ:
02/01/2017, 10:49:10 AM, Facebook
Απάντηση

Σας ευχαριστούμε για το υπέροχο δώρο σας

Αθανάσιος Δημητρίου:
02/01/2017, 11:13:32 AM, www.facebook.com/adimitriou42
Απάντηση

Στο γραφείο θέλω Berto την υπέροχη πολυθρόνα εργασίας Καλή χρονιά με υγεία

Δημήτριος Πάντος:
05/01/2017, 10:57:14 AM

Πολύ καλό δώρο

ΧΑΡΑ:
02/01/2017, 11:19:31 AM
Απάντηση

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ ΘΕΛΩ Berto καρεκλα οι καλυτερες!!!!!

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΒΑΤΖΗΣ:
02/01/2017, 11:47:37 AM, www.facebook.com/pakketo.online
Απάντηση

Στο γραφείο θέλω Berto για άνεση και ξεκούραση

ΜΙΛΕΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ:
02/01/2017, 12:25:24 PM, www.facebook.com/milena.tsamourlidou
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

ΜΑΡΙΑ:
03/01/2017, 01:47:01 AM

Πο

ΒΟΥΓΑ ΣΥΜΕΩΝΗ:
02/01/2017, 01:01:36 PM, συμων νομιζω
Απάντηση

Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου!

ΒΟΥΓΑ ΣΥΜΕΩΝΗ:
02/01/2017, 01:01:36 PM, συμων νομιζω
Απάντηση

Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου!

ΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΟΠΙΤΑ:
02/01/2017, 03:29:36 PM, pakketo
Απάντηση

ευχαριστούμε πολύ για το δωρο σας! καλη χρονια!

SIMOS:
02/01/2017, 04:03:09 PM
Απάντηση

Σας ευχαριστούμε πολυ για την ευκαιρία που μας δινετε να κερδισουμε αυτο το εκπληκτικό δωρο θελω πολυ να κερδισω! Χρόνια πολλά!Ευτυχισμένο το 2017. Εύχομαι φέτος η φλόγα της αγάπης να καίει για να ζεσταίνει και να μαλακώνει τις καρδιές όλων. Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και Καλή Χρονιά.

Ελένη Μηλιώνη:
Απάντηση

Υπέροχο δώρο!!!Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού!

ΒΟΥΓΑ ΣΥΜΕΩΝΗ:
Απάντηση

αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου κ στο γραφειο θελω berto καρεκλιτσα για να καθομαι ανετα και να μην πιανεται η μεση μου!

Βασω Οικου:
02/01/2017, 09:36:02 PM, fb
Απάντηση

Υπεροχο δωρο!!

Βασω Οικου:
02/01/2017, 09:38:30 PM, fb
Απάντηση

Αποδεχομαι!!

Σερτάν:
02/01/2017, 10:33:16 PM
Απάντηση

Καλή χρονιά με υγεία,αγάπη,ευτυχία και χαμόγελα πολλά Τέλειο υπέροχο δώρο μακάρι να είμαι τυχερός Ευχαριστούμε πολύ Καλές δουλειές

Μαρία Πάπαρη:
03/01/2017, 11:52:15 AM
Απάντηση

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ

Maria Roidou:
03/01/2017, 06:18:14 PM
Απάντηση

Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου!

Γεωργία:
03/01/2017, 07:42:56 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΥ:
03/01/2017, 08:50:11 PM
Απάντηση

teleia

Αχιλλέας Ιωαε:
03/01/2017, 10:05:18 PM, www.ouranies-skepseis.gr
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του Δισγωνισμού.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΧΑΛΑΣ:
05/01/2017, 07:43:47 PM
Απάντηση

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

ΘΩΜΑΣ:
05/01/2017, 10:03:40 PM
Απάντηση

Καλή χρονιά με υγεία,αγάπη,ευτυχία και χαμόγελα πολλά Τέλειο υπέροχο δώρο μακάρι να είμαι τυχερός - See more at: https://www.pakketo.com/blog/karekla-berto

Ιωαννα:
06/01/2017, 10:27:14 AM
Απάντηση

άπόδέχόμάί

Olesia:
06/01/2017, 03:14:53 PM, Fotiadou
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους

ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:
06/01/2017, 06:12:43 PM
Απάντηση

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΛΑΙ ΣΕ 1 ΖΕΣΤΟ ΚΑΦΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ !!!! ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ !!!

ΓΙΩΡΓΟΣ Πολυχρονίου:
06/01/2017, 09:11:18 PM, www.pakketo.com/blog/karekla-berto
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του Δισγωνισμού

Γιάννης Πεγγαράς:
07/01/2017, 06:27:44 PM
Απάντηση

Στο γραφείο θέλω Berto για να κάθομαι άνετα

ΛΕΝΑ ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑ:
07/01/2017, 06:47:47 PM
Απάντηση

Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Μαρία Αδαμαντιδη:
08/01/2017, 07:58:44 PM
Απάντηση

Υπεροχο δωρο ευχαριστουμε!!

Καταχώρησε το σχόλιο σου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Διαγωνισμός Κρεμαστη κουνια κηπου Violeta #pakketo

Pakketo 03/07/2017 114
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι

Διαγωνισμός – Διπλό κρεβατι "Nevil" #pakketo

Pakketo 24/03/2017 125
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina»  #pakketo

Διαγωνισμός – σετ τραπεζαρίας 5 τεμαχίων «Rina» #pakketo

Pakketo 13/03/2017 143
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Διαγωνισμός καρέκλα Gero #pakketo

Pakketo 10/04/2017 94
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Διαγωνισμός Λευκό TV stand Anil #pakketo

Pakketo 28/04/2017 68
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ